หน้าแรกเกี่ยวกับเราสินค้าของเราบริการเสริมผลงานที่ผ่านมาเว็บลิงค์ดาวน์โหลดคู่มือติดต่อเรา
สมาชิกเข้าระบบ
username :
password :
 


เมนูหลัก
บริการพิเศษ
เรียนรู้เรื่องเว็ปไซต์
News letter
รับจดหมาย ยกเลิก
นิตยสารของคนที่อยากมีส่วนร่วมในของอร่อยๆ
ส่งเสริม สร้างสรรค์ SMEs ไทย
ปีใหม่นี้ใครไปไหนกันบ้าง (12686)
ออกต่างจังหวัด (3465)
27.31%
เที่ยวต่างประเทศ (3074)
24.23%
ฉลองบ้านเพื่อน(2757)
21.73%
อยู่บ้านเฉยๆ (3386)
26.69%
More>>
Member Register

ยินดีต้อนรับสู่การเข้าเป็นสมาชิกเว็บไซต์สำเร็จรูป SmartProXP เว็บสำเร็จรูปที่มีมากกว่าเว็บสำเร็จรูป ท่านสามารถทำเว็บไซต์ของท่านแบบมืออาชีพ หากท่านยังไม่ใช่สมาชิก เชิญสมัครใช้บริการได้แล้ววันนี้

 

Member Condition

 

สมาชิกเว็บไซต์สำเร็จรูป
เงื่อนไขการเป็นสมาชิก

เงื่อนไขในการให้บริการสำหรับสมาชิกเว็บไซต์สำเร็จรูป

( Terms of Services )

ข้อตกลงนี้ เป็นการตกลงระหว่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฟน์ดีเวลล็อปเมนท์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "WebSmartPro.net" ฝ่ายหนึ่ง และผู้สมัครเป็นสมาชิก เพื่อใช้บริการ เว็บไซต์สำเร็จรูป ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "WebSmartPro.net" และ "สมาชิก" อีกฝ่ายหนึ่ง 

WebSmartPro.net ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของเรา เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ของ WebSmartPro.net เราขอเรียนท่านว่าเรามีนโยบาย ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยเงื่อนไขดังนี้

1. การตกลงยอมรับเงื่อนไข
ยินดีต้อนรับสู่ WebSmartPro.net บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป แบบมืออาชีพ WebSmartPro.net ได้ให้บริการต่างๆ กับท่านโดยมีเงื่อนไขการให้บริการตามข้างล่างนี้ ซึ่งจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นระยะโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ อย่างไรก็ตามเราจะไม่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อที่เก้า ซึ่งเกี่ยวกับเนื้อหาที่ส่งมาที่ชุมชน WebSmartPro.net โดยไม่บอกให้ทราบและไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

2 . ลักษณะการให้บริการ
ชุมชน WebSmartPro.net ในปัจจุบันให้บริการต่างๆกับผู้ใช้รวมถึง กระดานข่าว และบริการเว็บเพจส่วนบุคคล (""บริการ"") หากมิได้กล่าวเป็นอย่างอื่นไว้อย่างชัดเจนแล้ว จะถือว่าบริการใหม่ใดๆ ที่เพิ่มเติมจากบริการปัจจุบัน รวมถึงบริการใหม่ในชุมชน WebSmartPro.net จะขึ้นกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ เพื่อที่จะใช้บริการของ WebSmartPro.net ท่านจะต้องเข้ามาที่เวิร์ลด์ไวด์เว็บไม่ว่าจะเข้าโดยตรงหรือ ผ่านเครื่องมือที่เข้ามาที่เนื้อหาบนเว็บ ท่านจะต้องจ่ายค่าบริการสำหรับการต่อเข้าเวิร์ลด์ไวด์เว็บนั้นด้วยตนเอง นอกจากนี้ท่านต้องจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการต่อเข้ากับเวิร์ลด์ไวด์เว็บรวมถึงคอมพิวเตอร์และโมเด็มหรือเครื่องมืออื่นๆ

3 . ข้อบังคับในการลงทะเบียน
ในการใช้บริการ ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลปัจจุบันที่ถูกต้อง เป็นความจริง และสมบูรณ์เกี่ยวกับตัวท่านเอง ที่ถามในฟอร์มลงทะเบียนการใช้บริการ ข้อมูลดังกล่าวเป็น""ข้อมูลลงทะบียน"" และคอยปรับปรุงแก้ไขข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้อง เป็นความจริงและสมบูรณ์อยู่เสมอ หากท่านให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ WebSmartPro.net มีสิทธิที่จะระงับการใช้หรือเพิกถอนบัญชีของท่านออกจากระบบของเรา และปฎิเสธการใช้บริการใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคตเพื่อป้องการใช้งานที่ไม่พึงประสงค์จากบุคคลบางประเภท

4 . นโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของ WebSmartPro.net 
ตามนโยบายของ WebSmartPro.net เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ในลักษณะเป็นข้อมูลสถิติโดยรวมที่เก็บรวบรวมจากผู้ใช้ต่อบุคคลที่สาม แต่จะไม่เปิดเผยข้อมูลระบุเฉพาะเจาะจงถึงผู้ใช้คนใดคนหนึ่งโดยเด็ดขาด ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากท่านหรือหากว่าการกระทำนั้นไม่ขัดต่อกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายใดๆ หรือภายใต้สถานการณ์ใดๆ ก็ตามที่ได้กล่าวไว้ในโยบายการรักษาความลับของเราและที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในบางครั้ง

5 . การเป็นสมาชิก
ท่านรับทราบว่า ข้อมูลข่าวสาร ซอฟท์แวร์ เพลง เสียง รูปภาพ กราฟฟิก วิดีโอ ข้อความหรือ เนื้อหาอื่นๆที่ไม่ว่าจะถูกติดประกาศเผยแพร่แก่สาธารณะหรือถูกส่งให้แต่ละบุคคลนั้นเป็นความรับผิดชอบของบุคคลผู้เป็นผู้เริ่มต้นส่งหรือจัดทำแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งหมายความว่าท่านเป็นต้องผู้รับผิดชอบทั้งหมดในเนื้อหาที่อัพโหลด ติดประกาศ หรือ ส่งออกไปผ่านบริการ มิใช่ 
WebSmartPro.net ไม่ได้ทำการควบคุมเนื้อหาที่ติดประกาศไว้และจะไม่รับประกันในความถูกต้องเที่ยงตรงหรือคุณภาพของเนื้อหานั้น ท่านมีความเข้าใจเป็นอันดีว่าในการใช้บริการของ WebSmartPro.net ท่านมีโอกาสที่จะพบกับความข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือสร้างความโกรธเคืองต่อท่านได้

ท่านตกลงที่จะไม่ใช้บริการในลักษณะที่ อัพโหลด ติดประกาศ หรือส่ง ข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย คุกคาม หมิ่นประมาท เหยียดผิว เชื้อชาติ หรือศาสนา หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นคุกคามต่อผู้อื่นไม่ว่าในทางใดแสดงตัวเป็นผู้อื่นรวมถึงแต่ไม่จำกัด เจ้าหน้าที่ของ WebSmartPro.net ผู้นำหรือไกด์ในกระทู้ หรือแสดงความเห็นเกี่ยวข้องกับผู้อื่นโดยไม่เป็นจริง เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสิ่งที่ใช้บ่งบอกผู้ใช้เพื่อที่จะหลบเลี่ยงหลอกลวงเกี่ยวกับต้นกำเนิดของข้อความหรือเนื้อหาที่ส่งผ่านบริการ หรือสร้างหน้าเพจที่จำกัดการเข้าหรือต้องใช้รหัสผ่าน หรือหน้าหรือรูปที่ซ่อนไว้ (ซึ่งไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับหน้าที่ผ่านเข้าได้อื่นๆ) อัพโหลด ติดประกาศ หรือส่ง ข้อความหรือเนื้อหาใดๆที่ท่านไม่มีสิทธิ์จะส่งภายใต้กฎหมายใดๆ หรือสัญญาหรือข้อผูกพันธ์ทางกฎหมายใดๆ ( เช่นข้อมูลภายในขององค์กร ข้อมูลที่เป็นความลับ หรือมีลิขสิทธิ์ ที่ท่านรับรู้ หรือเปิดเผยเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการจ้างงาน หรืออยู่ในสัญญาไม่เปิดเผยความลับ ) อัพโหลด ติดประกาศ หรือส่ง ข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้าของผู้ใด อัพโหลด ติดประกาศ หรือส่ง โฆษณา หรือข้อความเชื่อเชิญโปรโมต ที่ไม่ได้รับอนุญาต ""Junk mail"" ""Spam"" "" จดหมายลูกโซ่"" "" Pyramid schemes"" หรือเชื้อเชิญในรูปแบบอื่นๆ ยกเว้นบริเวณที่บริการได้กำหนดไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะ อัพโหลด ติดประกาศ หรือส่งโฆษณา ข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือ โค้ดคอมพิวเตอร์ ไฟล์หรือ โปรแกรมอื่นๆ ที่ถูกออกแบบไว้เพื่อทำลาย ทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟแวร์หยุดชะงัก หรือจำกัดฟังก์ชั่นการทำงาน ทำให้การสนทนาบนเว็บหยุดชะงัก ทำให้หน้าจอเลื่อนเร็วกว่าที่ผู้ใช้รายอื่นๆ จะสามารถพิมพ์ตามได้ทัน หรือการกระทำใดๆ ที่ส่งผลให้ผู้ใช้รายอื่นๆ ไม่สามารถทำการติดต่อแบบทันทีได้ ( real time ) รบกวนหรือทำให้บริการ เซิร์ฟเวอร์ หรือ เน็ตเวิร์กที่ต่อเข้ากับบริการ หยุดชะงัก หรือไม่ทำตามเงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรือนโยบายของเน็ตเวิร์กที่ต่อเข้ากับบริการ ละเมิดกฎหมายของประเทศหรือกฏหมายนานาชาติไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์ของไทย และกฎใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติหรือตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ที่ปราาศจากข้อจำกัดหรือกฏที่บังคับใช้ตามกฎหมาย ติดตาม ( Stalk ) หรือล่วงละเมิดผู้อื่น เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่นๆ สนับสนุนส่งเสริม หรือมีข้อความบอกวิธีการเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย สนับสนุนการทำร้ายร่างกายหรือทำให้เกิดความ บาดเจ็บต่อคณะหรือบุคคลใด หรือสนับสนุนการทำการทรมานสัตว์ และรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้วิธีการประกอบวัตถุระเบิด หรืออาวุธสงครามใดๆหรือสร้าง ""Crush"" site ขึ้นมา ใช้บริการหรือไดเรกทอรี่ใดๆ เป็นที่เก็บสำหรับการโหลดจากระยะไกล หรือเป็นทางเข้า หรือสัญลักษณ์ใดๆ ไปสู่โฮมเพจอื่น ไม่ว่าจะอยู่ข้างในหรือข้างนอกชุมชนของ WebSmartPro.net เข้าร่วมกิจกรรมที่มีจุดประสงค์ทางการค้าซึ่งไม่อยู่ในโปรแกรมที่ WebSmartPro.net อนุญาต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกิจกรรมดังต่อไปนี้เสนอขายสินค้าหรือบริการ หรือเสนอลดราคาสินค้าหรือบริการ เชื้อเชิญผู้ลงโฆษณาหรือสปอนเซอร์ จับสลากหรือการแข่งขันที่ต้องเสียค่าเข้า แสดงแบนเนอร์ของสปอนเซอร์ไม่ว่ารูปแบบใดๆ โดยรวมถึงที่สร้างขึ้นโดยแบนเนอร์หรือบริการแลกลิงค์ใดๆ ยกเว้นโปรแกรมแลกแบนเนอร์และอินเตอร์เน็ตลิงค์ของ WebSmartPro.net และแสดงแบนเนอร์ที่แจกรางวัลเงินสดหรือรางวัลอื่นที่เทียบเท่าเป็นเงินสดแก่ผู้ใช้โดยแลกกับไฮเปอร์ลิงค์ไปสู่เว็บไซต์

6 . ข้อควรระวังพิเศษสำหรับการใช้จากต่างประเทศ
โปรดระลึกไว้เสมอว่าโดยกฎสากลของการใช้อินเตอร์เน็ตนั้น ผู้ใช้จะต้องทำตามกฎของแต่ละประเทศเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตและข้อความและเนื้อหาที่ยอมรับได้ของประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านตกลงที่จะทำการกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการส่งผ่านข้อมูลจากประเทศไทยหรือประเทศที่ท่านพำนักอยู่

7 . เนื้อหาที่ใส่ในบริการโฮมเพจที่ไม่คิดค่าบริการของ WebSmartPro.net 
WebSmartPro.net มิได้ทวงสิทธิ์เจ้าของเนื้อหาที่ท่านใส่ไว้หรืออัพโหลดที่บริการชุมชนใดๆ ของ WebSmartPro.net เมื่อท่านส่งเนื้อหามาที่ WebSmartPro.netเพื่อรวบรวม ไว้ในบริการชุมชน WebSmartPro.net ได้ให้สิทธ์แก่ WebSmartPro.net ในการทำซ้ำ ดัดแปลงแก้ไข หรือปรับปรุงแก้ไข และเผยแพร่ เนื้อหานั้นโดยมีจุดประสงค์เพียงเพื่อการแสดงและโปรโมตชุม WebSmartPro.net บนทรัพย์สินทางอินเตอร์เน็ตของ WebSmartPro.netโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ สิทธิ์นี้จะคงอยู่ตราบเท่าที่ท่านยังคงเป็นสมาชิกของ WebSmartPro.net และถูกยกเลิกเมื่อท่านสิ้นสุดสถานะภาพการเป็นสมาชิกกับ WebSmartPro.net ท่านรับทราบดีว่า WebSmartPro.net มิได้ทำการตรวสอบเนื้อหาก่อนลงบนเว็บ แต่ WebSmartPro.net จะมีสิทธ์แต่ไม่ถือเป็นหน้าที่ ที่จะเลือกปฏิเสธหรือลบข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ที่อยู่ในบริการ  WebSmartPro.net มีสิทธิ์ที่จะย้ายเนื้อหาใดๆทีละเมิดเงื่อนไขการให้บริการหรือที่ไม่เหมาะสมออกโดยไม่มีผลต่อสิ่งที่ได้กระทำผ่านมาแล้ว ท่านตกลงที่จะประเมินและรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้เนื้อหาใดๆรวมถึงความเชื่อถือได้ในความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นประโยชน์ของเนื้อหานั้นๆ

8 . การชดใช้ค่าเสียหาย
ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและมิให้ WebSmartPro.net และบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ เอเยนต์ และ ผู้ร่วมรายการ และบริษัทพาร์ตเนอร์อื่นๆ และพนักงาน ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องใดๆ รวมถึงค่าทนายโดยบุคคลที่สามเนื่องมาจากข้อความของท่าน หรือ การใช้บริการ การต่อเข้าบริการ การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ หรือ ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น

9 . ห้ามนำบริการไปใช้หาประโยชน์ต่อ
ท่านตกลงที่จะไม่ทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ขาย หรือ หาประโยชน์จาก บริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือการต่อเข้าบริการ

10 . ข้อปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับการใช้และการเก็บข้อมูล
ท่านรับทราบว่า WebSmartPro.net อาจตั้งข้อปฏิบัติทั่วไปขึ้นและจำกัดการใช้บริการ 

11. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการให้บริการ 
WebSmartPro.net สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการชั่วคราวหรือถาวรเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านตกลงให้ WebSmartPro.net ไม่ต้องรับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามสำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆและ การหยุดให้บริการชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่เป็นบริการที่ชำระค่าสมาชิก ที่ผู้ใช้ได้ชำระให้กับทาง WebSmartPro.net

12 . การตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิก
ท่านตกลงให้ WebSmartPro.net มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกรหัสผ่าน การเป็นสมาชิก การใช้บริการของท่าน และ การลบข้อความเนื้อหาที่อยู่ในบริการไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การขาดการใช้บริการหรือหาก WebSmartPro.net มีเหตุให้เชื่อว่าท่านได้ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ WebSmartPro.net จะหยุดการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ว่าจะแจ้งให้ทราบหรือไม่ ท่านตกลงว่าการยกเลิกการต่อเข้ากับบริการภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้มีผลบังคับใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและรับทราบและตกลงที่ให้ WebSmartPro.net ยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านได้ทันที และรวมถึงการลบข้อมูลและไฟล์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในระหว่างที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ และหรือปิดกั้นการเข้ายังไฟล์หรือบริการนั้นๆ และท่านตกลงให้  WebSmartPro.net ไม่ต้องรับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามสำหรับการยกเลิกการต่อเข้ายังบริการของท่าน

13 . การโฆษณาและโปรโมท 
WebSmartPro.net ให้บริการโฆษณาและโปรโมทบนบริการชุมชน WebSmartPro.net ในการใช้บริการ ชุมชน WebSmartPro.net ท่านตกลงที่จะให้สิทธิ์แก่ WebSmartPro.net ในการโฆษณาและโปรโมต รายละเอียด ขอบเขตและลักษณะการโฆษณาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จดหมายโต้ตอบหรือการติดต่อทางธุรกิจ และการเข้าร่วมโปรโมต ผู้ลงโฆษณาที่หาได้ผ่านบริการ รวมถึงการจ่ายเงินการส่งมอบสินค้าหรือบริการ เงื่อนไขต่างๆ การรับประกันหรือการเป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนั้นถือเป็นเรื่องระหว่างท่านและผู้ลงโฆษณาเท่านั้น ท่านตกลงว่า SmartProXP.com ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆต่อความสูญเสียหรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจาก ข้อตกลงนั้นหรือเนื่องจากการมีผู้ลงโฆษณาอยู่ในบริการ

14 . ลิงค์
บริการของ WebSmartPro.net หรือของบุคคลที่สามที่ให้บริการลิงค์ไปที่ world wide web ไซต์อื่นๆ หรือบริการอื่นๆ เนื่องจาก WebSmartPro.net ไม่สามารถควบคุมไซต์หรือบริการดังกล่าวได้ ท่านรับทราบและตกลงให้ WebSmartPro.net ไม่ต้อง รับผิดชอบต่อการมีไซต์หรือบริการข้างนอก และไม่ได้เป็นผู้อนุญาตหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา ผลิตภัณฑ์ใดๆที่อยู่ในไซต์หรือบริการดังกล่าว และท่านยังยอมรับและตกลงว่า WebSmartPro.net ไม่ต้องรับผิดชอบทั้งทาง ตรงและทางอ้อมต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหา สินค้า หรือบริการผ่านไซต์ดังกล่าว

15 . ลิขสิทธิ์ของ WebSmartPro.net
ท่านรับทราบและตกลงว่าบริการและซอฟต์แวรที่จำเป็นใดๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนั้นเป็นลิขสิทธิ์และ ความลับของ  WebSmartPro.net ที่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เนื้อหาต่างๆที่อยู่ในโฆษณาหรือข้อมูลข่าวสารที่แสดงต่อท่านผ่านบริการหรือผู้โฆษณาได้รับ การคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ หากไม่ได้รับการ อนุญาตอย่างชัดเจนจาก WebSmartPro.net หรือผู้ลงโฆษณาแล้วท่านตกลงที่จะไม่ ดัดแปลงแก้ไข เช่า ขาย จำหน่ายจ่ายแจก หรือประยุกต์ใช้ บริการหรือซอฟต์แวร์บางส่วนหรือทั้งหมด WebSmartPro.net ให้อนุญาตเป็นรายๆซึ่งๆไม่สามารถสืบทอด ให้ผู้ได้ในสิทธิ์ในใช้อ็อบเจ็กโค้ดของซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง โดยท่านจะต้องไม่ลอกเลียน ดัดแปลงแก้ไข ประยุกต์ reverse engineer, reverse assembly หรือนำ source code ไปขาย ยกให้หรือให้สิทธิ์ต่อในระบบความปลอดภัยหรือโอนสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ให้ผู้อื่น ท่านตกลงที่จะไม่ดัดแปลง ซอฟต์แวร์ไม่ว่าในรูปแบบใดๆก็ตาม หรือใช้รุ่นซอฟต์แวร์ที่ดัดแปลง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการต่อเข้าบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านตกลงที่จะไม่ต่อเข้าบริการโดยวิธีการอื่นๆนอกเหนือไปจากผ่านอินเตอร์เฟสที่ WebSmartPro.net จัดไว้สำหรับการเข้าใช้บริการ

16 . การไม่รับประกัน
ท่านเข้าใจเป็นอันดีและตกลงว่า

การใช้บริการถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง บริการที่มีนั้นจะมีตามที่เป็นอยู่และมีให้ WebSmartPro.net จะไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะระบุไว้ชัดเจนหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการ รับประกันโดยนัยต่อการขายได้ การเข้ากับจุดประสงค์เฉพาะเจาะจงจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง และการไม่ละเมิดกฎหมาย  WebSmartPro.net ไม่รับประกันว่า

( i ) บริการจะต้องเป็นไปตามความต้องการของท่าน
( ii ) บริการจะไม่หยุดชะงัก ปลอดภัย หรือ ไม่มีความผิดพลาด
( iii ) ผลที่ได้จากการใช้บริการจะถูกต้องและเชื่อถือได้
( iv ) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูลข่าวสาร หรือสิ่งอื่นๆที่ซื้อหรือได้รับไปผ่านบริการจะเป็นไปตามความคาดหมายของท่าน
( v ) ความผิดพลาดใดๆในซอฟต์แวร์จะได้รับการแก้ไข

สิ่งใดๆที่ดาวโหลดหรือได้รับผ่านการใช้บริการจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านและท่านยอมรับความเสี่ยงสำหรับความเสียหายใด ๆที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ของท่านหรือการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลเนื่องมาจากาการดาวโหลด ไม่มีการรับประกันคำแนะนำหรือข้อมูลข่าวสารใดๆที่ท่านได้รับจาก WebSmartPro.net หรือผ่านบริการไม่ว่าทางตรงหรือโดยนัย

17. ข้อจำกัดต่อความรับผิดชอบ
ท่านเข้าใจเป็นอันดีและตกลงว่า  WebSmartPro.net ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ทางตรง ทางอ้อม โดยไม่เจตนา หรือผลที่อาจตามมา รวมถึงความเสียหายต่อการการสูญหายของผลกำไร goodwill การใช้ประโยชน์ ข้อมูล หรือความสูญหายที่ไม่เป็นรูปธรรมอื่นๆ (ถึงแม้ว่า WebSmartPro.net จะได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายนั้น) ซึ่งเป็นผลลัพธ์เนื่องมาจาก การใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรือทดแทนสินค้าหรือบริการอันเนื่องมาจากการซึ้อหรือมาในข้อความ หรือธุรกรรมที่เกิดขึ้นผ่านการให้บริการ การเข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกรรมหรือข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อความหรือการกระทำใดๆของบุคคลที่สามบนบริการ สิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการ

18 . การยกเว้นและข้อจำกัด
กฎหมายบางข้อไม่อนุญาตให้มีการละเว้นการรับประกันบางประเภทหรือการจำกัดต่อความรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือผลที่อาจเกิดตามมา ดังนั้นข้อจำกัดบางอย่างในข้อ 16 และ 17 ไม่อาจใช้ได้กับท่าน 

19 . ข้อพึงระวังพิเศษสำหรับบริการทีเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงิน
หากท่านประสงค์จะทำหรือร่วมบริการ รับหรือขอข่าว ข้อความ เครื่องช่วยเตือนหรือข่าวสารอื่นๆจากบริการเกี่ยวกับ บริษัท ราคาหุ้น การลงทุน หรือ หุ้น โปรดอ่านข้อ 16 และ 17 อีกครั้ง นอกจากนี้ สำหรับข้อมูลโดยเฉพาะบางประเภท ประโยค""ให้นักลงทุนระวัง"" ควรจะต้องให้ความสนใจ บริการทีให้สำหรับเป็นข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะ และไม่มีเนื้อหาทีจะมุ่งหวังในเชิงการค้าหรือการลงทุน SmartProXP.com จะไม่รับผิคชอบต่อความถูกต้อง ความมีประโยชน์ หรือการมีข้อมูลส่งผ่านบริการ และไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจ ในการลงทุนอันเนื่องมาจากข่าวสารนั้นๆ

20 . ประกาศ
การประการใดๆจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านอีเมล์ WebSmartPro.net อาจจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขการ ให้บริการ หรือเรื่องอื่นโดยแสดงประกาศหรือลิงค์ไปที่ประกาศบนบริการ

21. ลิขสิทธิ์ 
WebSmartPro.net เคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและขอให้ผู้ใช้เคารพค้วยเช่นกัน

22 . ข้อมูลข่าวสารทั่วไป
เงื่อนไขการให้บริการถือเป็นข้อตกลงระหว่างท่านกับ WebSmartPro.net ในการใช้บริการของท่าน โดยอยู่เหนือข้อตกลงก่อนหน้าใดๆ ระหว่างท่านและ WebSmartPro.net (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เงื่อนไขการให้บริการก่อนหน้านี้) เงื่อนไขการให้บริการเพิ่มเติมอาจมีผล บังคับใช้กับท่านหามท่านใช้บริการอื่นๆของ WebSmartPro.net หรือ เนื้อหาและซอฟแวร์ของบุคคลที่สามเพิ่มเติม เงื่อนไขการให้บริการและความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับ WebSmartPro.net จะถูกครอบคลุมโดยกฎหมายไทย หาก WebSmartPro.net ไม่สามารถบังคับใช้สิทธ์หรือเงื่อน ไขข้อใดข้อถึง ไม่ถือว่าสิทธิ์หรือเงื่อนไขอื่นต้องยกเลิกไปด้วย หากศาลพิจารณาว่าเงื่อนไขข้อใดในเงื่อนไขในการให้บริการไม่มีผลบังคับใช้ ทั้งสองฝ่ายยอมให้ศาลให้เจตนาของสองฝ่ายตามที่กล่าวไว้ในเงื่อนไขมีผลใช้ได้ และเงื่อนไขข้ออื่นที่เหลือยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ ท่านตกลงว่าการเรียกร้องหรือการกระทำใดที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้เงื่อนไขการให้บริการจะต้องดำเนินคดีภายใน 1 ปีนับจากวันที่มีการเรียก ร้องหรือการะกระทำนั้นเกิดขึ้น หัวข้อต่างๆในเงื่อนไขการให้บริการนั้นมีไว้สำหรัยความสะดวกในการเรียกเท่านั้นและไม่มีผลทางกฎหมาย

23 . การละเมิดเงื่อนไข
โปรดรายงานหากพบว่ามีการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการเกิดขึ้นต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของเรา


Accept       |       Dont Accept

view(7772)
<< Back